img
Biz

-berk laboratoriýa gözleglerini geçirýän we üpjün edýän ýeke-täk ýerli kompaniýa
- iň amatly bahalary hödürleýäris we ýurtdamyzdaky beýleki bäsdeşlerimizden 50% arzan
- esasan müşderilerimize hyzmat etmek üçin has köp wagt sarp edýäris
- çylşyrymlylygy peseltmäge we müşderiniň islegine ünsi artdyrmaga çalyşýarys
- üçin ýerdäki inwentar derejeleriniň ýokarlanmagy, logistika çykdajylarynyň azalmagy we gümrük taýdan resmileşdirilmegi talap edilmeýär.