img

Biz Rysgally Ussat HJ, Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde (Jangada) ýerleşýän himiki garyndylar işleýän we öndürýän kärhana. Angliýada ýerleşýän himiki çözgüt kompaniýasy Crikem bilen işewür hyzmatdaşlyk edýäris.

Bizde nebit önümçiliginiň ähli basgançaklarynda meýdan işlerinde dünýä tejribesi bar. Şertnamalar doly ýerine ýetirilýär. Kompaniýamyz islendik maglumatlary üpjün etmäge hemişe taýýar.

Saglyk, howpsuzlyk we daşky gurşaw

Biz elmydama iş ýerlerinde howpsuzlyga doly gözegçilik edýäris. Ýörelgelerimiz: himiki zawodlaryň howpsuzlygy, zähmeti goramak, daşky gurşawy goramak (howa, suw, çig mal, galyndylar) we ulag howpsuzlygy. Adaty proseduralary berjaý etmek, halkymyzy we daşky gurşawy goramak her gün berjaý edýän we amal edýän gymmatlyklarymyzdyr.

Biziň taryhymyz

Rysgally Ussat (RU) 2015-nji ýylda esaslandyryldy we himiki garyşyk we ýerli önümçilik pudagynda ilkinji täjirçilik kärhanasy hökmünde işe başlady. Rysgally Ussatda nebit öndürmek boýunça ýörite hünärmen topary bar. 2015-nji ýylda kärhanamyz Türkmenistanda ilkinji taslamasyny aldy.

RU Goturdepenebit, Nebitdagnebit, Gumdagnebitde Crikem D CTN 6141 ulanyp barlaglary ýerine ýetirdi. Camem 6131 bilen Gamyşlynebit we Ýaşydepenebitde laboratoriýa synaglaryny we nebit derňewini geçirdi. Keýmirnebit, Goturdepenebit, Hazarnebitde laboratoriýa synaglaryny we nebit derňewini Crikem 6141 ulanyp ýerli institut bilen geçirdi. RU Nebitdagnebit, Gumdagnebit we Goturdepenebit bilen täze şertnamalar baglanşdy we häzirki wagtda nebit taýýarlamak üçin 40 tonna demulsifikator 6141 sarp edýär.

RU Goturdepenebit, Nebitdagnebit, Gumdagnebitde Crikem D CTN 6141 ulanyp barlaglary ýerine ýetirdi. Camem 6131 bilen Gamyşlynebit we Ýaşydepenebitde laboratoriýa synaglaryny we nebit derňewini geçirdi. Keýmirnebit, Goturdepenebit, Hazarnebitde laboratoriýa synaglaryny we nebit derňewini Crikem 6141 ulanyp ýerli institut bilen geçirdi. RU Nebitdagnebit, Gumdagnebit we Goturdepenebit bilen täze şertnamalar baglanşdy we häzirki wagtda nebit taýýarlamak üçin 40 tonna demulsifikator 6141 sarp edýär.

RU meýdan synaglary we Crikem D CTN 6141 ulanyp Nebitdagnebitde geçirdi. Gamyşlynebitde Crikem 6131 C bilen laboratoriýa synaglaryny we nebit derňewini geçirdi.

RU meýdan synaglary we Crikem D CTN 6141 ulanyp Nebitdagnebitde geçirdi. Gamyşlynebitde Crikem 6131 C bilen laboratoriýa synaglaryny we nebit derňewini geçirdi.

RU, Türkmennebitde we ENI-de nebit turbasy üçin Crikem PPD 5925 (dispersant) öndürdi. Meýdan synaglary we Gumdagnebit, Galkynyşnebit we Keýmirnebit işleri üçin Crikem D CTN 6141 ulanyşa girizildi.

RU, Türkmennebitde we ENI-de nebit turbasy üçin Crikem PPD 5925 (dispersant) öndürdi. Meýdan synaglary we Gumdagnebit, Galkynyşnebit we Keýmirnebit işleri üçin Crikem D CTN 6141 ulanyşa girizildi.

RU kompaniýasy Goturdepenebitde Crikem D CTN 6141 demulsifikatoryny ulanyp, laboratoriýa synaglaryny we nebit derňewini geçirdi.

RU kompaniýasy Goturdepenebitde Crikem D CTN 6141 demulsifikatoryny ulanyp, laboratoriýa synaglaryny we nebit derňewini geçirdi.

Rysgally Ussat (RU) 2015-nji ýylda esaslandyryldy we himiki garyşyk we ýerli önümçilik pudagynda ilkinji täjirçilik kärhanasy hökmünde işe başlady. Rysgally Ussatda nebit öndürmek boýunça ýörite hünärmen topary bar. 2015-nji ýylda kärhanamyz Türkmenistanda ilkinji taslamasyny aldy.

img

Sertifikatlarymyz

Bular biziň hyzmatdaşlygymyzyň standartlaryny kadalaşdyrýar.

img
img
img